Bá Ninh in Việt Nam
Bá Ninh in Australia
Bá Ninh in Europe
Bá Ninh in Canada
Bá Ninh in California
Bá Ninh in Texas
Bá Ninh in Washington DC
Giáo Chức LaSan Bá Ninh

Frere Gonzague
Frere Chức
Frere Tốt
Frere Tín
Frere Nghiêm
Frere Ánh
Frere Quý
Frere Hà

Giáo Chức Trường La San Bá Ninh


Frere Chức
Hiệu Trưởng

Frere Gonzague

Frere Tốt
Hiệu Trưởng

Frere Hinh
Hiệu Trưởng

Frere Nghiêm
Giám Học

Frere Tín
Hiệu Trưởng

Frere Quý
Giám Học

Frere Hà
Lý Hóa

Frere Ánh
Giám Học

Frere Quang

Frere Cẩn

Frere Ngọc

Thầy Thanh
Vạn Vật

Thầy Nam
Lý Hóa

Thầy Thạch
Vật Lý

Thầy Sung
Toán

Thầy Chuyên
Anh Văn

Thầy Phước
Toán

Hình Giáo Chức

Thông Báo

Anh em dự định tham dự Họp Mặt Trường, xin liên lạc lasan.baninh@yahoo.com. Hoặc bấm vào đây. Cám ơn!

Tin Mới Nhất

Họp Mặt California 2017
Họp Mặt Atlanta 2016
Họp Mặt Savannah 2015
Họp Mặt Kỷ Niệm 60 Năm
Họp Mặt San Jose 2013
Họp Mặt Atlanta 2012
Họp Mặt Toronto 2011
Họp Mặt D.C. 2009
Họp Mặt Houston 2008
Họp Mặt California 2007
Họp Mặt Montreal 2006
Họp Mặt Alabama 2005
Họp Mặt Houston 2004
Họp Mặt California 2003
Họp Mặt California 2002
Họp Mặt ở Quốc Nội

Tô Quốc Bảo
New York Life